Research & Projects

Public Funded Projects

Project Name

 1. Toward AI as Services for Edge Intelligence on the Industrial Internet of Things.
 2. WOT-FOG: A For architecture enabling interoperability for IoT in Smart City Context
 3. IoTs/5G technologies using AI and Bigdata for smart city

Roles

Project leader

Project leader

Member


Current Research Projects

AI + IoT

 1. Remote management and deployment for AI models in Single board Computer / Triển khai và quản lý từ xa các AI models trên các máy tính nhúng.
  • Hiện tại việc thực thi các AI model trên các thiết bị nhúng đóng vài trò là các thiết bị mạng biên đang là một giải pháp tiềm năng nhằm giảm độ trễ và lưu lượng mạng trao đổi với cloud. Tuy nhiên việc triển khai và thực thi các AI model trên các thiết bị này còn hạn chế. Đề tài hướng tới xây dựng một hệ thống cho phép triển khai (deploy) và quản lý từ xa các AI model trên các thiết bị nhúng hạn chế về phần cứng.
 2. Adaptive reconfiguration for edge netword devices to detect DDoS attacks powered by Machine learning / Phương pháp tái cấu hình ứng dụng máy học cho các thiết bị mạng biên nhằm thích ứng với các cuộc tấn công DDos.
  • Đề tài hướng đến việc tái cấu hình một thiết bị mạng biên bất kỳ (router, switch) trờ thành một thiết bị IDS một cách nhanh chóng nhằm thích ứng với việc ngăn chặn các cuộc tấn cong DDos.
 3. Applied AI to generating IoT synthetic data for smart city context / Ứng dụng AI để tạo ra dữ liệu giả dùng trong mô phỏng ngữ cảnh thành phố thông minh.
  • Dữ liệu thực tế hiện tại là một vấn đề hạn chế trong việc đánh giá và xây dựng các ứng dụng cho thành phố thông minh. Đề tài hướng tới việc tạo ra một thuật toán (AI, deep learning) cho phép tạo ra các dữ liệu giả có chất lượng tương đương dữ liệu thực tế.
 4. Early Fire Detection using a AI camera / Cảnh báo và phát hiện đám cháy sớm sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các thiết bị camera giá rẻ.
  • Đề tài hướng tới xây dựng một camera thông minh giá rẻ trang bị thuật toán cảnh báo đám cháy sớm với độ chính xác cao. Camera kết hợp với hệ thống cảm biến triển khai lân cận có thể đưa ra cảnh bảo chính xác về các nguy cơ cháy, đặc biệt là cháy rừng.
 5. Analysis of traffic flow using AI camera / Thống kê lưu lượng giao thông trên đường sử dụng thiết bị camera thông minh.
  • Đề tài xây dựng camera thông minh có khả năng thống kê lưu lượng giao thông tại ngã 4 vào các thời điểm khác nhau từ đó đưa ra đề xuất về việc tối ưu hóa hệ thống đèn giao thông.
 6. High speed plate license detection using AI camera / Nhận dạng biển số xe oto ở tốc độ cao sử dụng thiết bị camera thông minh.
  • Đề tài hướng tới xây dựng 1 camera thông minh với chi phí thấp từ các máy tính nhúng có khả năng nhận diện biển số xe tự động. Từ đó hướng tới xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bãi xe thông minh trong ngữ cảnh thành phố thông minh.
 7. Building AI-based IoT device simulator/ Xây dựng thiết bị IoT ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo.
  • Xây dựng một thiết bị IoT ảo có khả năng tự sinh dữ liệu tương tự như giữ liệu thu thập từ các cảm biến. Thiết bị ảo đóng vai trò qua trọng trong việc xây dựng các mô phỏng quy mô lớn dùng trong thành phố thông minh.
 8. Building LoRa-based Smart City Demo (Smart home, smart watering, smart air monitoring,….) / Xây dựng mô hình mô hình thành phố thông minh sử dụng kết nôi Lora
 9. …………………….

AI + Security

 1. Toward to AI-based IDS for early Network Attack detection.
  • Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống phát hiện xâm nhập sớm (IDS) các cuộc tấn công mạng thông qua việc sử dụng các thuật toán AI để phân tích lưu lượng mạng. Hầu hết các cuộc tấn công mạng đều có những dấu hiệu nhận biết đặc trưng khác nhau nên việc xây dụng một hệ thống IDS có khả năng phát hiện nhiều loại tấn công với độ chính xác cao là đích của đề tài hướng tới [Ref: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.00088.pdf].
 2. Re-configurating SDN controller to enhance security.
  • Đề tài nhắm đến việc nâng cao khả năng bảo vệ SDN controller nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài thông qua việc thêm vào các phương thức mã hóa dữ liệu và phát hiện bất thường nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hiệu xuất mạng [Ref: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8543824].
 3. AI-based NVF for IDS/IPS.
 4. Identifying and Benchmarking key features for Cyber Intrusion Detection.
  • Đề tài hướng tới việc xây dựng một thuật toán có khả năng xác định và đánh giá tầm quan trọng của các Network Features (protocols, source IP,…) trong việc phát hiện các cuộc tấn công mạng [Ref: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8765305].
 5. Early Abnormal network traffic detection using deep-learning approaches in SDN.
  • Đề tài hướng đến việc ứng dụng deep learning để phát hiện bất thường trong dữ liệu mạng trong mạng SDN nhằm đánh giá các rủi ro trong hạ tầng mạng cũng như phát hiện sớm các cuộc tấn công [Ref: https://link.springer.com/article/10.1007/s12083-017-0630-0].

Research Directions

I’ve been active in several domains, including computer networks, network security, data cleaning, edge computing. Although these are important fields, in the following list I’m showing only works in the AI/machine learning and IoT domains, which has been attracting most of my attention lately.


%d bloggers like this: